navigacija

Put prema sebi

Bojana Svalina

Svoje iskustvo kreacije potpuno novog života u skladu sa onim što jesam izgrađeno na ruševinama onog što nisam bila ja, te sve što sam prolazila tijekom proteklih 9 godina i prolazim i danas na tom konstantnom putu prema sebi spremna sam nesebično dijeliti i pomoći svima onima koji žele živjeti sebe u potpunosti, a ne znaju odakle krenuti i ima li sve to smisla.

Čitav moj život danas se jednostavno može sažeti u dvije riječi OSOBNI sveMIR. Tako se zove i centar u okviru kojeg djelujem kao osobni trener i terapeut za dušu i srce.