navigacija

Jedan čovjek - jedan stav

Željko Mataja

Teme kao predmet javnog djelovanja

  1. Odgoj i obrazovanje posebnim osvrtom na zablude o pitanjima društvene svijesti, brige za mlade, brige za bolju budućnost i za doživotno obrazovanje;
  2. Krive pretpostavke u javnim aspektima zdravstva  s dokazima da bavljenje sportom ne pridonosi zdravlju jer se sportom mogu baviti isključivo zdrave osobe
  3. Kultura nije definiran pojam o čemu posebno svjedoči zaštićena spomenička (materijalna i nematerijalna) baština koja šteti jedinom spomeniku O-te kategorije što je Priroda koja je opstala jer nije bila zaštićena
  4. Dajem aktualne osvrte na pojmovnu anarhiju u sportu te na  pojave nasilja koje se označava terminološki navijanjem kao zamjenom teza.