navigacija

Volim i trebam i mamu i tatu

Što je to ravnopravno roditeljstvo?

Mi smatramo i vjerujemo da je to takvo roditeljstvo, koje:

1. Omogućuje svakom djetetu da ostvari maksimalno kvalitetnu emocionalnu vezu sa oboje roditelja kroz sve zajedničke aktivnosti u životu djeteta i roditelja, neovisno o tome radi li se o „tradicionalno muškim ili ženskim poslovima“,

2. Omogućuje svakom djetetu stalni maksimalni kontakt s oboje roditelja u slučaju kad roditelji ne žive u istom kućanstvu ili kad jedan ili oboje roditelja zbog posla duže nisu u mogućnosti biti s djetetom,

3. Omogućuje svakom djetetu nesmetan pristup široj obitelji svakog roditelja,

4. Omogućuje svakom roditelju nesmetan pristup svim aspektima života djeteta,

5. Niti na koji način ne stereotipizira roditelje po rodnom kriteriju,

6. Omogućuje roditeljima ravnopravno ostvarivanje prava i obaveza s obzirom na roditeljsku ulogu i na djecu. Na čemu temeljimo ove prijedloge i ideje?

Temeljimo ih na civilizacijskim i tehnološkim dostignućima do danas - zahvaljujući tehnološkom, obrazovnom i društvenom napretku te radu ženskih udruga koje potiču žene na stjecanje obrazovanja i ekonomsku samostalnost, sve je više i majki koje rade izvan kuće, kao što su prije većinom radili očevi. Više otac nije onaj koji sam zarađuje. Više niti majka nije ona koja sama skrbi za dom i djecu. Time oboje roditelja ima više mogućnosti baviti se odgojem djeteta, što je prevenstveno dobro za dijete.

Temeljimo ih na saznanjima do kojih smo došli čitanjem suvremenih relevantnih znanstvenih radova utemeljenim na znanstvenim istraživanjima u posljednjih 30 godina, kao i na uvidu, kroz vlastito iskustvo, da ova saznanja nažalost nisu doprla do šireg kruga javnosti, a često ni do stručnjaka koji se bave ovom i srodnom problematikom: sociologa, psihologa, sudaca, socijalnih radnika, bračnih savjetnika itd.

Temeljimo ih na izjavama stručnjaka za mentalno zdravlje djece koji se slažu da su za dobru prilagodbu djeteta nakon razlaza roditelja bitna dva elementa:

1. stalna dostupnost i trajna uključenost oba roditelja u život djeteta 2. sposobnost roditelja da zajednički donose odluke u najboljem interesu djeteta