OTVORENO PISMO

Borisu Tadiću, predsjedniku Republike Srbije
Ivi Josipoviću, predsjedniku Republike Hrvatske
Mirku Cvetkoviću, predsjedniku Vlade Republike Srbije
Jadranki Kosor, predsjednici Vlade Republike Hrvatske
Bojanu Pajtiću, predsjedniku Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine
Slavici Đukić-Dejanović, predsjednici Narodne skupštine Republike Srbije
Sándoru Egeresiju, predsjedniku Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine
Luki Bebiću, predsjedniku Sabora Republike Hrvatske
Svetozaru Čipliću, ministru za ljudska i manjinska prava Republike Srbije
Žarku Obradoviću, ministru prosvjete Republike Srbije
Ándoru Deliju, pokrajinskom tajniku za propise, upravu i nacionalne zajednice
Zoltánu Jegesu, pokrajinskom tajniku za obrazovanje
Miloradu Đuriću, pokrajinskom tajniku za kulturu
Anni Tomanovoj-Makanovoj, pokrajinskoj tajnici za informacije
Radovanu Fuchsu, ministru znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
Janku Veselinoviću, supredsjedatelju Međuvladina mješovitoga odbora za praćenje provedbe Sporazuma o zaštiti manjina između Republike Srbije i Republike Hrvatske
Petru Barišiću, supredsjedatelju Međuvladina mješovitoga odbora za praćenje provedbe Sporazuma o zaštiti manjina između Republike Srbije i Republike Hrvatske
akademiku Nikoli Hajdinu, predsjedniku SANU-a
akademiku Zoranu Kovačeviću, predsjedniku Ogranka SANU-a u Novome Sadu
akademiku Endreu Papu, predsjedniku VANU-a
akademiku Čedomiru Popovu, predsjedniku Matice srpske
akademiku Zvonku Kusiću, predsjedniku HAZU-a
Igoru Zidiću, predsjedniku Matice hrvatske

Mi dolje potpisani pripadnici bunjevačke subetničke skupine koji živimo na području Autonomne Pokrajine Vojvodine u Republici Srbiji,

ne dovodeći u pitanje civilizacijsko, međunarodno zajamčeno i ustavno pravo na slobodno izjašnjavanje nacionalne pripadnosti svakoga pojedinca u suvremenim društvima,

duboko svjesni mnogobrojnih aktivnosti vlasti i državnih ustanova u Republici Srbiji za režima Slobodana Miloševića, koje su obnovljene 2004. godine, a u posljednje se vrijeme intenziviraju, usmjerenih na denacionalizaciju dijela hrvatske nacionalne manjine u Vojvodini pružanjem pune stručne i logističke potpore sada već poodmaklomu institucionalnom zaokruživanju samosvojne bunjevačke etničke skupine, stvaranju manjinske identitetske infrastrukture, medijskoj promidžbi, osiguranju prostora za nesmetani rad, toleriranju zlouporaba pri formiranju popisa birača te jezičnoj standardizaciji bunjevačkoga govora,

uz istodobno uskraćivanje slične potpore u zaštiti i jačanju manjinskoga identiteta Hrvatima u Vojvodini te sprječavanje ostvarivanja njihovih manjinskih prava, osobito u obrazovanju na hrvatskome jeziku, uskraćivanje prava kakva imaju druge manjinske zajednice u informiranju na pokrajinskome radijskom i televizijskom servisu i medijsku blokadu,

što u posljednje vrijeme kulminira čak i javnim nastupima i sudskim procesima u kojima se traži zabrana korištenja bunjevačkoga imena onim pripadnicima bunjevačke subetničke skupine koji se smatraju integralnim dijelom hrvatskoga naroda, iako čine više od polovice ukupnoga broja vojvođanskih Bunjevaca, te njihovim kulturnim udrugama,

čime se uvelike pridonosi učvršćivanju predodžbe o Hrvatima kao negativnom činitelju u društvenim odnosima u Srbiji, što uz stalan afirmativni odnos prema Bunjevcima nehrvatima u javnosti i promotivnu potporu dijela srpske političke elite, može imati za posljedicu daljnje jačanje straha u Hrvata te utjecati na njihovo nacionalno izjašnjavanje na predstojećem popisu stanovništva,

upozoravajući da se institucionalizacija bunjevačke nacije temelji na grubim povijesnim neistinama i falsificiranju povijesti, a osobito imajući u vidu da su se najznamenitiji vojvođanski Bunjevci od kraja XIX. stoljeća do danas smatrali pripadnicima hrvatskoga naroda (svećenici Pajo i Ilija Kujundžić, Aleksa Kokić, Blaško Rajić, Albe Vidaković, Lajčo Budanović, Ivan Kujundžić i Tomo Vereš, književnici, kulturni i znanstveni djelatnici Antun Gustav Matoš, Matija Evetović, Petar Pekić, Ive Prćić, Josip Vuković Đido, Balint Vujkov, Ilija Džinić, akademik Gaja Alaga, Matija Poljaković, Geza Kikić, Ivan Pančić, akademik Mirko Vidaković, Bela Gabrić, Vinko Perčić, Josip Buljovčić, Ante Sekulić, Lazar Merković i mnogi drugi) i isticali to svoje uvjerenje, zbog čega su bili izloženi progonima državnih vlasti, utamničenju, pa i fizičkoj likvidaciji,

posebno ističući da se pripadnost Bunjevaca, koji, osim u Srbiji, žive i u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini te u Mađarskoj, cjelini hrvatskoga naroda danas osporava samo u Srbiji, a sve radi podjele ovdašnje hrvatske zajednice, radi njezine lakše asimilacije,

podsjećajući na odredbe Sporazuma o zaštiti hrvatske manjine u Republici Srbiji i srpske manjine u Republici Hrvatskoj, upozoravamo da su ovakvi postupci ovdašnjih vlasti ne samo suprotni duhu Sporazuma nego i da predstavljaju njegovo otvoreno kršenje, osobito članaka 1. i 2., kojima se Srbija obvezala da će osigurati pripadnicima hrvatske manjine pravo na očuvanje njihova nacionalnoga identiteta te zaštitu od svake djelatnosti koja ugrožava ili bi mogla ugroziti njihov opstanak,

uvjereni da srpsko-hrvatski sukobi pripadaju prošlosti i da su hrvatska manjina u Srbiji i srpska manjina u Hrvatskoj integralni dijelovi domicilnih društava i država, koji obogaćuju materijalnu i duhovnu kulturu kako domicilnih tako i matičnih zemalja, i da zaštita hrvatske manjine u Srbiji pridonosi ne samo političkoj i društvenoj stabilnosti Srbije nego i razvitku dobrosusjedskih odnosa između Hrvatske i Srbije,

ističemo

da mi dolje potpisani pripadnici bunjevačke subetničke skupine i predstavnici hrvatskih institucija u Vojvodini jesmo baštinici bunjevačke kulturne tradicije od XVIII. stoljeća do suvremenosti i da je se ne možemo i ne želimo odreći,

da svoju materinsku bunjevačku novoštokavsku ikavicu, kojom smo prvo progovorili, smatramo ne samo jednim nego upravo najraširenijim od hrvatskih dijalekata i da se odlučno protivimo njezinu razbaštinjenju, koje je na djelu,

da imamo puno civilizacijsko, međunarodno zajamčeno i ustavno pravo koristiti se svojim subetničkim bunjevačkim imenom kao jednim od regionalnih hrvatskih etnonima i da nitko nema pravo uskratiti nam da se slobodno nazivamo bunjevačkim Hrvatima i Hrvatima Bunjevcima

te pozivamo

Vas, najviše političke i kulturne predstavnike Republike Srbije, domicilne države bačkih bunjevačkih Hrvata, i Republike Hrvatske, matične države bunjevačkih i svih drugih Hrvata, da poduzmete sve potrebne mjere za zaštitu integriteta hrvatske zajednice u Vojvodini i za prestanak logističke potpore državnih tijela i ustanova kvaziznanstvenim, politički anakronim i protucivilizacijskim nastojanjima konzervativnih struktura u vlastima i ustanovama Republike Srbije kojima se stvara umjetna podjela hrvatskoga autohtonoga stanovništva na sjeveru Bačke radi lakše asimilacije vojvođanskih Hrvata.

14. veljače 2011. godine

Slaven Bačić, predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji, Subotica, v. r.
Petar Kuntić, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, narodni zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Subotica, v. r.
Tomislav Žigmanov, ravnatelj Zavoda za kulturu Vojvođanskih Hrvata, Subotica, v. r.
Jasminka Dulić, glavna i odgovorna urednica tjednika Hrvatska riječ, Subotica, v. r.
Mirko Štefković, glavni urednik katoličkog mjesečnika Zvonik, Subotica, v. r.
Ivana Petrekanić-Sič, v. d. glavne i odgovorne urednice programa na hrvatskom jeziku Radio Subotice, Subotica, v. r.
Ljiljana Dulić-Mesaroš, urednica internetskog portala www.suboticadanas.info, v. r.
Mata Matarić, predsjednik HKUD Vladimir Nazor, dopredsjednik Hrvatskoga nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, dopredsjednik DSHV-a, Sombor, v. r.
Petko Vojnić Purčar, književnik, dobitnik nagrade NIN-a za roman godine, odlikovan Redom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića za očuvanje kulture hrvatskog naroda u Srbiji, Novi Sad, v. r.
Martin Bačić, odvjetnik, zamjenik predsjednika DSHV-a i predsjednik subotičke podružnice DSHV-a, Subotica, v. r
Andrija Kopilović, predsjedavajući Katoličkog instituta za kulturu, povijest i duhovnost Ivan Antunović, dopredsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji, Subotica, v. r.
Vojislav Sekelj, književnik, urednik Glasa ravnice, odlikovan Redom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića za očuvanje kulture hrvatskog naroda u Srbiji, Subotica, v. r.
Stipan Beretić, biskupski vikar, župnik katedralne župe sv. Terezije Avilske i urednik kalendara Subotička Danica, Subotica, v. r.
Josip Gabrić, dipl. pravnik u mirovini, zaslužni sportaš Jugoslavije i počasni građanin Subotice, dopredsjednik DSHV-a, Subotica, v. r.
Darko Sarić Lukendić, predsjednik Izvršnog odbora Hrvatskog nacionalnog vijeća, Subotica, v. r.
Pero Horvacki, dogradonačelnik grada Subotice i član Izvršnog odbora Hrvatskog nacionalnog vijeća, v. r.
Milivoj Prćić, književnik, dobitnik priznanja Pro urbe Grada Subotice, Subotica, v. r.
Lozika Jaramazović, šefica vijećničke skupine DSHV-a u Skupštini grada Subotice, Subotica, v. r.
Zvonko Sarić, pomoćnik i zamjenik odgovorne urednice tjednika Hrvatska riječ, Subotica, v. r.
Željka Zelić, zamjenica glavnoga urednika katoličkog mjesečnika Zvonik, Subotica, v. r.
Mirko Kopunović, pjesnik, urednik dopisništva u tjedniku Hrvatska riječ, Subotica, v. r.
Davor Bašić Palković, urednik kulture u tjedniku Hrvatska riječ, Subotica, v. r.
Josip Stantić, novinar-urednik, Subotica, v. r.
Alojzije Firanj, glavni i odgovorni urednik lista Miroljub, Sombor, v. r.
Ivan Stipić, predsjednik Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačkog kolo, Subotica, v. r.
Marinko Stantić, predsjednik Organizacijskog odbora Festivala hrvatskih duhovnih pjesama HosanaFest, župnik župe sv. Križa i župe sv. Nikole Tavelića, Sombor, v. r.
Ivica Dulić, dopredsjednik Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec, Tavankut, v. r.
Ljubica Vuković-Dulić, predsjednica Galerije Prve kolonije naive u tehnici slame, Tavankut, v. r.
Stipan Dulić, predsjednik Hrvatske udruge kulture Lajčo Budanović, Mala Bosna, v. r.
Verica Kujundžić, predsjednica Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Đurđin, Đurđin, v .r.
Josip Mačković, predsjednik Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Ljutovo, Ljutovo, v. r.
Marija Bagi, članica Upravnog odbora Hrvatsko-bunjevačko kulturno-umjetničkog društva Lemeš, Lemeš, v. r.
Zvonimir Sudarević, predsjednik Cro Medie, Subotica, v. r.
Vojislav Temunović, dopredsjednik Hrvatske glazbene udruge Festival bunjevački pisama, Subotica, v. r.
Bernadica Ivanković, predsjednica Hrvatske čitaonice, Subotica, v. r.
Josip Horvat, predsjednik Hrvatske likovne udruge Cro art, Subotica, v. r.
Antun Lulić, predsjednik Hrvatskog ekološkog udruženja Cro eco, Subotica, v. r.
Petar Gaković, predsjednik Hrvatskog društva za pomoć učenicima Bela Gabrić, Subotica, v. r.
Tamara Dulić, predsjednica Udruga mladih Hrvatski majur, Subotica, v. r.

P.S. Ovo pismo objavio sam u cijelosti, bez komentara, jer ga držim prevažnim u sadašnjem političkom trenutku.

Share

Post to Twitter

28 Responses to Hrvati Vojvodine: Josipoviću i Tadiću, zaštitite nas!

 • Suzavac says:

  Ovo je sramota svih nazovi političara koji tobože predstavljaju Republiku Hrvatsku te njenih institucija . Sramota je ovo i svih javnih djelatnika, poglavito novinara, s časnim izuzecima.

  Naime, politika koju je proklamirao Stjepan Mesić, o Hrvatima poreznim obveznicima kao jedinim Hrvatima, je politika izdaje i same Hrvatske i svih iz dijaspore. Pakleni je to plan sa ciljem odnarođivanja, postupnog nestanka hrvatskog identiteta i kulture, te u predstojećim godinama asimilacije u sklopu Europske unije u “nove jugoslavene” kao dijela buduće multietničke tvorevine.

  I ne trpim argumente, tipa, da smo i nakon 13 stoljeća uspjeli ostati svoji na svome. Ako se pogleda statistika i tekući društveni problemi, vidi se da se hrvatski narod, od svih europskih naroda, brojčano najmanje povećavao, a, uz istovremeno, trajne podijele bića na ove i one. Ne čudi, zbog tih silnih podijela da su nam i Starčević i Matoš poručivali:

  -”što tudjinac jedva poželiti usudio se, to učini izmet Hervatske proti Hervatskoj, i to bez da ga itko, bez da ga išto od izdaje odbiti mogaše”,
  -”Hrvatska vidje svakojakih čuda, al’ ne nađe štrika za toliko juda”,

  te time jasno ukazali problem nehomogeniziranosti o najbitnijim pitanjima, u prošlosti, a današnje saborske rasprave, u sadašnjosti!

  Niti jedan političar, liberal, humanist, socijalist, ne drži pitanje Hrvata u bilo kojoj zemlji, a poglavito u Srbiji i Bosni i Hercegovini, važnim političkog angažmana, koliko npr. pitanje nacionalnih manjina u Hrvatskoj.

  Dok problem srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj stavljaju na pijedestal pitanja demokratičnosti Hrvatske, dotle, svoj puk, i ne samo zaboravljaju, nego ga se odriču, kao dijaspore, te napadaju, a neke i sotoniziraju, kao Hercegovce.

  S 1. siječnjem 2011. bosanski entitet Republika Srpska, dobiva pozivnicu u društvo samostalnih zemalja kroz posebni poštanski kod Svjetske poštanske federacije. Prema dosadašnjem iskustvu, na primjeru Kosova, o nekakovom otcjepljenju ili izdavajanju iz BiH, se može raditi krajem tekućeg desetljeća.
  Ovogodišnjim nizom presuda u Haagu, kojim se sudi pokušaju Hrvatske da postane samostalna, a u slučaju udruženog zločinačkog poduhvata, stalna prijetnja ostaje reaktivacija davno ponuđenih prava iz PLANA Z4.
  Ako Ivo Miro Jović danas govori da u slučaju Lagumđijinog sazivanja Doma naroda, Hrvati proglašavaju TREĆI entitet, te se vraćaju na vrijeme prije Washingtonskog sporazuma, kojim su u Federaciju unijeli Herceg-Bosnu, a što više i nije toliko nerealno, prijetnja plana Z4, o vraćanju na stanje od prije 5. kolovoza 1995. je očekivana.

  Ako se odigraju, uz međunarodni blagoslov, ovi navedeni scenariji, te ako pogledamo na kartu naših prostora, Srbi i Srbija, kao najbrojniji narod na ovim prostorima, postaju sa 3 države kičma sadašnjeg tzv. zapadnog balkana ili neke sfere.

  I State department ide s inicijativom o revitalizaciji, ali zbog administrativne prirode, srpsko-hrvatskog jezika.

  Imajući u vidu sve ove detalje šireg mozaika, vrijeme ispred nas nam nije naklonjeno! Prijetnje asimilicije, koje budu dolazile iz Bruxellesa a na koje nećemo imati nikakov utjecaj, su izvjesne.

  Ako još imamo u vidu da dio političara, s Pantovčaka (koji imaju pojma o čemu se radi) pogotovo, smišljeno rade u spomenutim ciljevima, a poradi Starčevića/Matoševe nehomogeniziranosti, Banski dvori ne smiju biti i zadnja utvrda (koja trenutno nema pojma o čemu se radi) koju će osvojiti “nazovi Hrvati”.

  Ovaj apel, koji sada stiže iz Subotice, sutra bi se mogao pisati u Zagrebu!!!!

 • ribolina says:

  Bravo gosp. Despot!!!
  Nadam se da ćemo na isti način biti obavješeteni i o rezultatima ovog pisma ….osobno želim da ne ostane ovaj problem samo slovo na papiru!!!

 • Josip Mayer says:

  Što se tiče hrvatskih manjina izvan hrvatskih granica
  vrlo često ovisu o međudržavnim dogovorima.

  Osim Deytonskog sporazuma Hrvatske vlasti su podpisale u 2000 godini
  niz prava i zakona problem je u tome, kao što nam i ovaj dopis govori
  da ga ne sprovode.
  Na drugu stranu razmišljanja. kako da ga i sprovode sa najboljom voljom kad to isto ni zakonski ni moralno ni ljudski ne shvaćaju a trebale bi, i druge preostale države stvorene na tlu bivšg JU prostora.

 • Bunjevac says:
 • Inohrvat says:

  Suzavac, dijelim Vaše mišljenje. Vi ste sve to napisali jako pristojno i s \"dužnim\" poštovanjem onih koji su krivi za takvo stanje. Ja sam protiv laskanja i smatram da hrvatski narod mara preuzeti odgovornost za samoga sebe. Sve što izabrani predstavnici hrvatskoga naroda u ime toga naroda rade mora proći kroz referendum kojim ćemo mi, jedina stvarna vlast Hrvatske, reći da ili ne! Tako ne ćemo moći odgovornost za neodgovornost prebacivati na licemjerne i ljigave političare.

  Ako nastavimo izbacivati hrvatska obilježja iz naziva Hrvata (npr. \"dijaspora\" se piše malim slovom i slično poput Bunjevaca ne prepoznaje se kao hrvatska, a trebalo bi pisati i reći inozemni Hrvati ili Inohrvati) onda ćemo se izgubiti i kao narod!

  Isto tako će hrvatski jezik toliko dugo ostati hrvatski koliko dugo ga mi, hrvatski narod, budemo njegovali. No, ako nastavimo npr. sami sebe nazivati nacijom umjesto narodom, onda će (uz sve već uobićajene jugo-unitarističke riječi i globalizaciju) se hrvatski jezik utaliti u bezimeni globalski jezik. Sasvim su se udomaćile riječi poput: pozicija, opcija, lokalni, transparentno, kredit, konzumirati, elaborirati, rebalans, sankcija, aneks, intenzivno, logistika itd. do bezkonačnosti! KOJI JE TO ONDA JEZIK? Možda Hrvatski?

 • Bunjo says:

  Na djelu je asimilacija Hrvata. Pogledajte samo taj jezik na web-u ovog stanovitog g. Bunjevca. Svojataju ikavicu, a to je zapravo pravi srpsko-hrvatski bastard. U Subotici Hrvatima vec prijete tuzbama. Potpisnici ovog otvorenog pisma predstavljaju samu elitu backih Hrvata. Sada im spremaju zatvor, novcane kazne, zabrana javnog djelovanja, progon, prijetnje.
  Evo malo i fotografija iz Subotice od sijecnja ove godine. S ovim tipovima zive suboticki Hrvati:
  http://www.e-novine.com/fotogalerija/fotogalerija-entertainment/43732-etnika-zimska-bajka.html
  To je ta pomirba o kojoj pricaju Josipovic i Tadic.

 • jelena says:

  Draga braćo Hrvati Bunjevci !
  U pravu ste i razumijem vas, ali hrvatske institucije ne će za vas učiniti ništa jer to ne čine ni za nas u Hrvatskoj.
  U Hrvatskoj vam je najgore biti Hrvat, praktični vjernik katolik te govoriti i pisati hrvatskim jezikom. Odmah vas nazovu ognjištarom, natraznjakom,
  primitivcem, reakcionarom, ustašom.
  U Hrvatskoj vam je najbolje biti pripadnik neke manjine : nacionalne , vjerske, seksualne, raznih udruga, skupina… onda dvostruko vrijedite.
  Budući da se naše vlasti ponose visokom demokracijom i pozitivnom diskriminacijom, mislili smo da su ta svoja iskustva prenijeli na srpske vlasti s kojima su u prijateljskim odnosima.
  Stalno nešto sklapaju, razmjenjuju, usuglašuju … valjda ćete i vi biti pozitivno diskriminirani pa ćete u Srbiji imati veća prava nego Srbi !?
  Zivi bili pa vidjeli !

 • Misko says:

  Hvala gosp. Despot na iznosenju ovog, veoma vaznog, dokumenta. Po ovoj ispravi razvidno je kako se hrvatska vlast odnosi prema svome narodu izvan R.H. Na zalost, ali se mora opet ustvrditi da u Hrvatskoj vlasti prevladavaju oni kojima je odbojna svaka pomisao o napretku i prosperitetu svekolikog hrvatstva. Vlastodrsci u Hrvatskoj direktno i otvoreno podrzavaju one skupine i pojedince koji zele potpuno unistiti Hrvatski narod.
  Stoga, ako zelimo ostati na nasim povijesnim podrucjima i opstati kao narod, moramo se ozbiljno pobrinuti da izdajnici, krivokletnici i ini zatiraci hrvatstva, konacno prestanu odlucivati o nasoj narodnoj sudbini.
  Vrsni novinari i ini intelektualci, poput vas gosp. Despot, moraju predvodit narod i upucivat ga u pravim odlukama na slijedecim izborima.
  Dosadasnje glavne stranke HDZ i SDP, vec su nas uvjerule kako se od njih nista dobro ne moze ocekivati. Ako nas opet prevare, onda nismo nista drugo ni zasluzili vec propast. Danas, za neodlucne “slobodne intelektualce” nema opravdanja. Hrvatska je ponovno napadnuta i okupirana. Moramo je ponovno osloboditi!

 • A što sa činjenicom da je istočni Srijem u Domovinskom ratu gotovo totalno očošćen od Hrvata?

 • Josip Mayer says:

  To sam rekao već izdavna

  Onaj tko nije ni u jednoj stranci ni zajednici nije ničiji već božji i sam svoj inventar,učinio on za Hrvatsku i njezine građane ne znam koliko dobra
  nema nikakova prava glasa, žalosno zar ne upravo takovih ima većina i u drugim demokradskim modernim razvijenim zemljama.

 • frida says:

  Sadasnja vlada ne drzi do nasih branitelja,a,da bi vodila racuna oHrvatima u Hercegovini ili u Vojvodini.

 • bartimej croata says:

  Poštovani Hrvati Bunjevci, Otvoreno pismo ste morali adresirati i na UN. Iako tamo sjedi Ivan Šimonović bivši naš ministar pravosuđa, a zadužen je za ljudska prava. On namjerno ne bi pomogao jer je prijatelj Ive Josipovića, a ovoga je briga za Bunjevce isto koliko za Hercegovce kojima je obećao pomoći, ali se predomislio. Nažalost oni slušaju diktate izvana, a osobno su nezainteresirani za pravdu, makar onu razinu prava koju imaju drugi narodi. Možda je trebalo pismo poslati nekom u EU. Tamo su desničari još uvjek jaki, pa bi možda upalilo.
  Srbi u Hrvatskoj uopće ne pišu našim vlastima, oni pišu UN-u i EU.
  Zato je vaše pismo samo dobra informacija za srpske i našu vlast da vas onemoguće u vašim pravima.

 • pero says:

  he, he srbceki forsiraju Bunjevce, Sokce, Istriane, Dalmatince itd, a na spomen pravoslavnih hrvata polude. Zasto Hrvati ne bi smjeli biti pravoslavci ako im se hoce he he ?. Pa isti je Bog, to jest samo jedan a i siguran sam da bi razumio molitvu i na hrvatskom jer je hrvatski jezik vrlo slican srpskom.
  Malo nas je al smo problematicni. Naprimjer, Jurica Korbler ( pomocnik glavnog urednika Vjesnika) se iz supka Sanadera jednostavno premjestio u supak Josipovicu. Zivim vani pa vidim kako se Radio Hrvatska transformiro u josipovicev ( citaj jugosipovicev) radio.

 • bunjo says:

  Dosadasnja reakcija hrvatskih medija na otvoreno pismo:

  index.hr ne zanima ih
  tportal.hr ne zanima ih
  net.hr ne zanima ih
  Jutarnji list ne zanima ih

  i naravno

  HRT nemaju pojma, nema vijesti ni na dnevniku ni na teletekstu,
  uostalom zasto bi i znali i pisali.
  Doduse Aca Stankovic je rodjen u Vojvodini, ali …

  HINA neznaju, a uostalom zasto bi i znali

  Uglavnom svi pricaju o Tajci i o belgiskoj revoluciji krumpirica. Znaju i sve sto se dogadja u Bahreinu.
  Nadam se da ce g. Despot ipak nesto vise napisati u Vecernjem.

 • ribolina says:

  bunjo:
  18. veljača 2011. u 10:29 prijepodne
  Čekaj bunjo, dok trava naraste…..ma tko da pokrene temu o Hrvatima u Vojvodini….Puhovski? Pusić?

 • Josip says:

  fišolina, znam sigurno tko NIJE u 16 godina pokrenuo ovu temu…

 • ribolina says:

  Josip:
  18. veljača 2011. u 1:56 poslijepodne
  onda znaš tko će zaštiti i Purdu!!!

 • ribolina says:

  Josip:
  18. veljača 2011. u 1:56 poslijepodne
  Otkrit ću ti tajnu….ti znaš tko nije….a ja tvrdim da će to učiniti Stanko koji voli mir….to mu se na okecima vidi!!!

 • Bunjo says:

  Vidim da je Vecernji objavio vijest:
  http://www.vecernji.hr/vijesti/bunjevci-traze-zastitu-integriteta-vojvodini-clanak-253290

  Medjutim, ljudi mogu doći u zabunu zbog naslova. Radi se o tome da su bunjevački Hrvati tražili zaštitu jer se njih kao Bunjevce i Hrvate nastoji odvojiti od hrvatske nacije i sad čak prosrpski Bunjevci tuže hrvatske institucije u Vojvodini što koriste bunjevačko ime. Treba također znati tko su prosrpski Bunjevci. Prema zadnjem popisu u Vojvodini je bilo 19.000 Bunjevaca nehrvata. Većinom se radi o običnim, zbunjenim ljudima koji su desetljećima indoktrinirani srpskim pričama, uplašeni od četnika i bez prave podrške domovine Hrvatske, a političko vodstvo tih Bunjevaca sastavljeno je od nekolicine karijerista i ljudi s dugom prosrpskom i projugoslavenskom obiteljskom tradicijom.
  Dakle, da postoje demokratski uvjeti većina bi ih se izjašnjavala Hrvatima, ali kad je četnička kama blizu ljudi su u strahu.

 • goran says:

  Pa zar ne vidite da njima narastu zubi i zakrvare im se oći samo kad treba braniti roditelje i drugove od istine iz rata i poraća.Za sve i svakog drugog ih boli..! Ne možete od njih očekivati da skinu gaće i sjednu u peć.
  Lijepo se organizirajte i odpor.Pomoči će te vi nama i mi vama.Zakon uspjeha je INICIJATIVA i ORGANIZACIJA a ne čekanje i plakanje.

 • ribolina says:

  Šta se je dogodilo sa Belom Tonkovićem?

 • damir says:

  Današnja naslovnica Večernjeg kroz, od uredništva, svjesno izdvojene riječi heroja Vukovara Mile Dedakovića, sugerira da isto otvoreno staje na stranu jedne političke opcije u predizbornoj kampanji.
  Ovako koristiti Domovinski rat i povezivati ga s temama II. sv. rat???Otvorena pitanja II. sv. rata (komunistički zločini) treba istražiti, ako je ikako moguće kazniti počinitelje i nalogodavce i odati pietet žrtvama. Ali, ovakva sugestija??? Pred izbore??? Zar Manolić nije bio i desna ruka druga F. Tuđmana 1990.-94.? Sramota. Bio sam (bar htio biti) uvjerenja da ste bolji od JL i SD. Vaša je novina otvorila neka od gorućih pitanja: Podravka, Ina, javni stanovi MORH-a, korupcija, komunistički zločini …
  Despot, ovakvom uređivačkom politikom dodatno se truje ionako (svim i svačim) zatrovano hrvatsko društvo.

 • ribolina says:

  damir:
  20. veljača 2011. u 6:43 poslijepodne
  možda je bilo premalo hrabrih, pa je dr. Tuđman bio prinuđen po onoj staroj….daj što daš!!!
  VL je otvorio neke bitne teme….za očekivati je da će ih i zatvoriti!!!!!Zašto bi sugestija bila sramota? Do sada ne izvršeno je sramota!!!!

 • ribolina says:

  damir:
  20. veljača 2011. u 6:43 poslijepodne
  Ova ti je primjedba van teme ….rječ je u ovom blogu o Bunjevcima!!!

 • damir says:

  Ribolina: U pravu si, moj komentar je van teme. Mišljena sam da je VL (zbog izbora tema i načina njihove obrade) objektivniji, kvalitetniji od konkurencije. Jučerašnja naslovnica (20. 2. 2011.) otvoreno sugerira politikanstvo, ne kvalitenu obradu teme. Lijep pozdrav.

 • CroSirmium says:

  Da su gospoda potpisnici ovoga pisma reagirali prije posljednjih parlamentarnih izbora, pače i izbora za Hrvatsko nacionalno vijeće, možda bi imalo smisla. Danas, kad su politički prvaci iz Subotice postali Tadićevi vazali, snaći će ih sudbina srijemskih Hrvata. Ovakav slijed događaja odgovara Srbima, ali i aktualnog hrvatskoj eliti koja je samozadovoljna i samo se smjenjuje na čelu države, ma koliko velika ona bila. Subotička elita predosjeća kraj Tadićeva režima, a to će biti i njihov kraj, jer teško je zamisliti da postanu sluge narednoga režima. Ili, možda, nije?

 • bunjo says:

  Ne slažem se s CroSirmiumom. Postoje dvije podijeljene Srbije. Jedna je proruska i antieuropska. To je Srbija radikala i desničara. S njima Hrvati nemaju što tražiti. Druga Srbija nije manje žestoko srpski orijentirana, ali želi vidjeti svoju zemlju u okviru EU. Zato su oni spremniji poštivati manjinska prava. Hrvati iz Srbije mogu reći da žive u nedemokratskoj državi i da zato nema smisla sudjelovati u bilo kakvim političkim svrstavanjima, ali pasivnost ne vodi ničemu. U koalicije svatko ulazi iz svoga interesa i koalicija DSHV-a s Tadićem je bila na korist hrvatskoj zajednici. Hrvati iz Srbije trebaju uporno tražiti od Tadića da prestane institucionalno podržavati Bunjevce ne-Hrvate, a oni neka se izjašnjavaju kako hoće. Kada SANU prestane stvarati “bunjevački standardni književni jezik” i kada Srbija odustane od podržavanja nastave u školi na tome nepostojećem jeziku i od podržavanja Bunjevaca kao “nacije” onda se možemo nadati opstanku bunjevačkih Hrvata. A to je prije svega predmet međudržavnog spora Hrvatske i Srbije. Jedino Hrvatska može zaštiti Hrvate u Srbiji i to takvom politikom koja će tražiti reciprocitet prava, novca i položaja. I samo tako.

 • Elizabeta Katalinic-Krupa says:

  Elizabeta III

  Rodjena sam,odrasla,skolovala se i radila odredjeno vrijeme u Vojvodini.
  Ja sam BUNJEVKA HRVATICA iz Backe.
  Smeta li to nekome u Srbiji neka jede g…a i napije se ladne vode.
  Stalno se prica o BiH Hrvatima i njihovim problemima, Hrvatska ih podupire i novcano sto nisam cula za Vojvodjanske Hrvate.
  Znate li vi svi uopce koliko Hrvata je protjerano i progonjeno iz Vojvodine(medju njima i moji roditelji).Prije rata nas je bilo 150000 a danas nas ima manje od 50000, nije li to porazavajuce i alarmantno i za zemlju iz koje smo protjerani jer tamo nije bio rat,nijedna puska nije opalila, nijedna bomba nije pala.Sve to draga nam EU i UNO nista ne znaju, a zasto ? Pa zato sto ti svi progonjeni Hrvati imaju jos rodbine u Vojvodini za koju se plase da ce im se nesto dogoditi ako javno i svijetu obznane sto im se dogodilo i kako su prognani.
  A kako su prognani to niko u Hrvatskoj ne zna, progonjeni su tako sto su im Srbi stavljali pistolj na celo da bi oni potpisali prodajni ugovor za imanje i to cjelokupno sa namjestajem u kuci za pisljivih tisucu Maraka.Druge su opet tako izbatinali poslje hvatanja na tromedji(backi brijeg) kad su htjeli napustiti Srbiju da se ljudima osusio bubreg.Stavljali su nas na crne liste sto znaci”ima da te nema i to preko noci i da niko ne cuje”.To je samo mali dio onoga sto se doista dogadjalo a sto Hrvatska javnost ni ne zna.OBAVIJESTITE HRVATSKU O ZLOCINIMA PROTIV COVJECNOSTI,UNISTAVANJU HRVATSKE MANJINE U srbiji I LINCUJTE JAVNO U MEDIJIMA srbiju ZBOG PSIHICKOG GENOCIDA NAD HRVATIMA KOJI SADA VRSI DA BI OD NJIH STVORILA srbe.NEMOJTE NAS NIKAD ZABORAVITI DRAGI MIJI HRVATI IZ HRVATSKE I MI SMO VASA BRACA I SESTRE.

  Cuvao vas sve dragi Bog i Majka Bozija
  vasa Bunjevcica

POTRAŽITE NA SVIM KIOSCIMA!

Arhive