Blogosfera Večernjeg lista

Globalni semafor
Jure Vujić

Globalni semafor

Jure Vujić

Više o blogeru
O blogeru

Jure Vujić

- Po struci sam pravnik i politolog, a godinama se bavim geopolitikom i geostrategijom. Autor sam nekoliko knjiga: „Fragmenti geopolitičke misli“ (ITG, Zagreb)) , „Intelektualni terorizam-Heretički brevijar“ ( Hasanbegović, Zagreb.), Hrvatska i Mediteran-geopolitički aspekti ( izdanje Diplomatska Akademija MVPEI, 2008.) Također sam objavio u hrvatskim i međunarodnim znanstvenim časopisima stotinjak znanstvenih članaka na području geopolitike, sociologije i filozofije. Suradnik sam francuskih časopisa Krisis, Elements, Au fil de l'Epee, Eurasia, Geostrategie, Infoguerre, Realpolitiktv, itd. Iz tiska mi izlazi knjiga u Francuskoj na francuskom jeziku: L'Ailleurs europeen,“ u izdanju „Avatars“Paris, a u Hrvatskoj se očekuje izlazak nove knjige „Rat svijetova: Euroazijanizam protiv Atlantizma“ u izdanju Jesenski i Turk.

Jure Vujić jure.vujic@inet.hr

Geopolitika na blogu

Blog postovi