Mamadanasutra

Mamadanasutra

Više o blogeru
O blogeru

Vicka Marić

O (ne)tipičnoj obitelji, društvu, politici i svim čarima svakodnevice (tako nam Bog pomogao:)