Blogosfera Večernjeg lista

Volim i trebam i mamu i tatu
Oliver Čanić

Volim i trebam i mamu i tatu

Oliver Čanić

Više o blogeru
O blogeru

Oliver Čanić

Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo osnovana je krajem 2009. godine, na inicijativu nekolicine očeva koji suočeni sa problemima zaštite prava djeteta pred nadležnim institucijama, smatrali su potrebnim i na ovaj način upozoriti hrvatsku javnost na te probleme.

Ciljevi Udruge:

promicanja ravnopravnog roditeljstva, zaštita prava djeteta na cjelovitu obitelj, bez obzira na to žive li roditelji zajedno, pomoći djeci i njihovim obiteljima u cilju ostvarenja ravnopravnog roditeljstva, da društvo razumije i učinkovito rješava probleme koji ometaju ili spriječavaju ravnopravno roditeljstvo.

Adresa:

Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo, 10000 Zagreb, Huga Badalića 2. Tel: 098/274 338 Fax: 01/36 98 679

E-mail: udruga.roditeljstvo@gmail.com

Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo na facebooku

Predsjednik Udruge:

Oliver Čanić

Što je to ravnopravno roditeljstvo?

Mi smatramo i vjerujemo da je to takvo roditeljstvo, koje:

1. Omogućuje svakom djetetu da ostvari maksimalno kvalitetnu emocionalnu vezu sa oboje roditelja kroz sve zajedničke aktivnosti u životu djeteta i roditelja, neovisno o tome radi li se o „tradicionalno muškim ili ženskim poslovima“,

2. Omogućuje svakom djetetu stalni maksimalni kontakt s oboje roditelja u slučaju kad roditelji ne žive u istom kućanstvu ili kad jedan ili oboje roditelja zbog posla duže nisu u mogućnosti biti s djetetom,

3. Omogućuje svakom djetetu nesmetan pristup široj obitelji svakog roditelja,

4. Omogućuje svakom roditelju nesmetan pristup svim aspektima života djeteta,

5. Niti na koji način ne stereotipizira roditelje po rodnom kriteriju,

6. Omogućuje roditeljima ravnopravno ostvarivanje prava i obaveza s obzirom na roditeljsku ulogu i na djecu. Na čemu temeljimo ove prijedloge i ideje?

Temeljimo ih na civilizacijskim i tehnološkim dostignućima do danas - zahvaljujući tehnološkom, obrazovnom i društvenom napretku te radu ženskih udruga koje potiču žene na stjecanje obrazovanja i ekonomsku samostalnost, sve je više i majki koje rade izvan kuće, kao što su prije većinom radili očevi. Više otac nije onaj koji sam zarađuje. Više niti majka nije ona koja sama skrbi za dom i djecu. Time oboje roditelja ima više mogućnosti baviti se odgojem djeteta, što je prevenstveno dobro za dijete.

Temeljimo ih na saznanjima do kojih smo došli čitanjem suvremenih relevantnih znanstvenih radova utemeljenim na znanstvenim istraživanjima u posljednjih 30 godina, kao i na uvidu, kroz vlastito iskustvo, da ova saznanja nažalost nisu doprla do šireg kruga javnosti, a često ni do stručnjaka koji se bave ovom i srodnom problematikom: sociologa, psihologa, sudaca, socijalnih radnika, bračnih savjetnika itd.

Temeljimo ih na izjavama stručnjaka za mentalno zdravlje djece koji se slažu da su za dobru prilagodbu djeteta nakon razlaza roditelja bitna dva elementa:

1. stalna dostupnost i trajna uključenost oba roditelja u život djeteta 2. sposobnost roditelja da zajednički donose odluke u najboljem interesu djeteta

Blog postovi