Blogosfera Večernjeg lista

Slamka spasa
Vitomira Lončar

Slamka spasa

Vitomira Lončar

Više o blogeru
O blogeru

Vitomira Lončar

 • doktorat znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, grana teatrologija i dramatologija, tema "Kazališna tranzicija u Hrvatskoj - kulturni, zakonodavni i organizacijski aspekti"
 • diplomirana glumica, direktorica kazališta "Mala scena"
 • docentica na Tekstilno tehnološkom fakultetu u Zagrebu, vanjska suradnica
 • certifikat: Professional TQ trainer
 • certifikat: E-learning akademija, Carnet: smjer Tutoring
 • certifikat: E-learning akademija, Carnet: smjer Course design
 • završila dvogodišnju edukaciju Strateško planiranja u kulturi (2005 - 2007)
 • završila dvogodišnju edukaciju National Arts Management Intensive: Croatia, DeVos Institut, SAD (2013 - 2015)
 • Senior fellow research
 • izvršna producentica festivala Mliječni zub
 • izvršna producentica Epicentra
 • osnivačica Mreže neovisnih kazališta i kazališnih družina u RH

Rođena u Zagrebu 7. travnja 1959. 1973-1977. članica dramskog studija ZKM-a u kojem je odigrala mnoge uloge. Najznačajnija je Smiljka u predstavi "Mačak Džingis-kan i Miki trasi" i Maja u predstavi "Nevidljivi Leonard" Pohađala glazbenu školu: violina, solo pjevanje i kontrabas. 1977-1981. Akademija za kazalište, film i TV 1981. diplomirala u klasi profesora Joška Juvančića 1981-1983. samostalna umjetnica, radi u "Teatru u gostima", "Teatru ITD", kazalištu "Komedija" i kazalištu "Gavella" 1983-1989. angažman u Zagrebačkom kazalištu mladih, snimila nekoliko TV drama sa Danijelom Marušićem i mnoge radio drame 1983. snimila film Rajka Grlića "U raljama života" 1986. s grupom umjetnika osniva kazalište Mala scena u kojem djeluje do danas 1988. snimila TV dramu "Eksperiment profesora Hinka Hinčića" prema "Pygmalionu" u režiji Vanče Kljakovića 1989-1990. vodi emisiju Limačijada na programu Z3 1991-1996. vodi emisiju Malavizija na HTV 1997. postaje direktorica kazališta Mala scena 1998. počinje se baviti produkcijom i producira prvi Festival profesionalnih kazališta za djecu i mlade Mliječni zub 2000. producentica 2. festivala Mliječni zub 2000. snimila ulogu Flore Crew u radio drami "In the Native State" Toma Stopparda u režiji Ranke Mesarić 2001. potpredsjednica Hrvatskog društva dramskih umjetnika 2000-2002. godine radi na SANE projektu kao Senior Research Fellow unutar Information and Communications Management Group, škole za Management Universiteta Royal Holloway u London, Velika Britanija 2002. izvršna producentica 3. festivala Mliječni zub 2003. zajedno sa Ivicom Šimićem osniva "Epicentar" - kazališni centar za djecu i mlade u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi 2004. za "Epicentar" producirala prvi "Playwrights forum" u Opatiji 2004. producira 4. festival Mliječni zub 2005-2006. polaznica je seminara o strateškom planiranju pod vodstvom dr. Sanjina Dragojevića 2005-2006. članica produkcijskog tima koji producira "Borges Project" (8 zemalja sudionica) NPG grupe - ITI Unesco u Manili, Filipini 2005-2006. radi projekt za Kongeres u Manili 2006. Predavala na Odsjeku produkcije Akademije dramskih umjetnosti u Zagrebu (2006 - 2013), 2007-2008. članica produkcijskog tima koji producira The IfDENTIY Project NPG grupe - ITI Unesco u Madridu, Španjolska 2008. Producentica međunarodnog projekta "Superheroj" (2009 - 2013), izabrana u Naslovno umjetničko nastavno zvanje docenta na Akademiji dramskih umjetnosti (2008), 2009. sudjeluje u SWAN Innovation projektu "Videoconferencing Usability for the Virtual Classroom" kao Senior Research Advisor 2013. predavala na Muzičkoj akademiji u Zagrebu Od lipnja 2014. do rujna 2015. bila je zaposlena na TV Akademiji - Visokoj školi multimedijskih i komunikacijskih tehnologija u Splitu, predavala je kao vanjska suradnica na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Od 2016. godine živi u radi na Eurasia sveučilištu u Xi'anu, Kina.

Objavljeni radovi:

 • Publika u kazalištu za djecu, časopis Kazalište 39/40, Zagreb 2010
 • Kazalište u Hrvatskoj i mladi (1950.-2007.), Časopis Kazalište 33/34, Zagreb 2008.
 • Zakon o kazalištu 2006., Organizacijski razvoj i strateško planiranje u kulturi: Grad Zagreb, Zagreb 2008.
 • Pretvorba kazališnih kuća u kazališta - zakonodavni i praktični aspekti, zbornik radova Kazalište kao akcija, Pula, Istarsko narodno kazalište, 2009.
 • Samostalni umjetnici. 2010. Rad u znanstveno-istraživačkom projektu Hrvatski kazališni časopisi 1941-2005. Voditelj projekta dr. Boris Senker. Filozofski fakultet u Zagrebu. Šifra projekta: 130-2641300-1036. Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. 
 • Multiculturalism in Theatre: Case Study of the Borges project, application of the Human Environment model. Croatian Theatre. 5. 2011. Croatian centre ITI. Zagreb
 • Lončar, V. (2012) Slamka spasa - Prvi dio, Biblioteka Mala scena
 • Lončar, V. (2012) Kazališna tranzicija u Hrvatskoj, Meandarmedia
 • Lončar, V. (2013) Slobodnjaci, u: Književna republika, Zagreb, godište XI, siječanj-ožujak 2013., br. 1-3, str. 97-115
 • Lončar, V. (2013) Slamka spasa - Drugi dio, Biblioteka Mala scena
 • Lončar, V. (2014) Slamka spasa - Treći dio, Biblioteka Mala scena

Međunarodni radovi:

U 40 godina rada u kazalištu odigrala mnoge uloge u predstavama za djecu, mlade i odrasle od kojih joj je najdraža Annie u predstavi "Prava stvar" Toma Stopparda, a u režiji Ivice Šimića, a od 1998. do danas producirala osamdesetak predstava i događanja. Udata je za Ivicu Šimića i majka je Buge Marije Šimić. Nagrade i priznanja: Nagrada "Grozdanin kikot"  za doprinos razvoju dramskog odgoja (2015.), Osoba godine (Nagrada Teatra.hr) 2012., Nagrada hrvatskog glumišta za 2005. za sporednu žensku ulogu za ulogu Ines u predstavi ŽIVOT×3 Jasmine Reza, Nagrada Zlatni smijeh na Danima satire 2005. za ulogu Ines Finidori u predstavi ŽIVOT×3, Nagrada Zlata Paličica na međunarodnom festivalu u Ljubljani (2000.), Dvije Nagrade Hrvatskog glumišta (1986. i 1999.) i nominacija (1998.), Debitantska nagrada za ulogu Štefice Cvek u istoimenom filmu na filmskom Festivalu u Nišu (1984.), Za izuzetne zasluge u kulturi predsjednik dr. Franjo Tuđman odlikovao ju je Redom Danice s likom Marka Marulića 1995. godine. Iste godine dobila je i Spomenicu domovinskog rata 7. travnja 2011. - obranila doktorat znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom „Kazališna tranzicija u Hrvatskoj – kulturni, zakonodavni i organizacijski aspekti. KONTAKT Kazalište Mala scena, Medveščak 2, 10000 Zagreb vita@mala-scena.hr

O kulturi i oko nje

Blog postovi