Blogosfera Bumerang prošlosti

Knjiga o „Prinz Eugen“ SS diviziji s 834 fotografije, uglavnom neviđene!

Fotografije potječu iz američkog Nacionalnog arhiva, a ondje su pohranjene uz mnoštvo druge dokumentacije i fotografija nakon što su ih Amerikanci zarobili od Nijemaca završetkom Drugoga svjetskog rata.
Objava 05. veljače 2018. 10 komentara 8118 prikaza
Despot Infinitus
Despot Infinitus
Prinz Eugen

Iz tiska je upravo izašla nova knjiga Despot infinitusa – „Prinz Eugen“ i u podnaslovu „7. SS dragovoljačka gorska divizija“. Posebnost ove knjige u odnosu na sva dosadašnja izdanja o ovoj postrojbi u svjetskim razmjerima jest podatak da su u knjizi objavljene čak 834 fotografije, uglavnom nikad prije viđene, što je posve razlikuje od svih dosadašnjih knjiga o „Prinz Eugenu“.

Fotografije potječu iz američkog Nacionalnog arhiva, a ondje su pohranjene uz mnoštvo druge dokumentacije i fotografija nakon što su ih Amerikanci zarobili od Nijemaca završetkom Drugoga svjetskog rata. Prije nekoliko godina kupili smo iz Amerike ogroman broj fotografija, njih više desetaka tisuća, većinom s Nijemcima u Drugome svjetskom ratu, i nešto iz Prvoga svjetskog rata. Božidar Mikulčić, jedan od autora ove knjige, dulje je vrijeme pregledavao sve te fotografije, da bi ostao zapanjen kad je među njima našao ove s „Prinz Eugenom“, koje smo na kraju sve objavili, uz popratni tekst koji je napisao Mario Werhas.


Nakon poraza i podjele Kraljevine Jugoslavije, njemačka nacionalna manjina našla se ponovno podijeljena među nekoliko država. Tako su folksdojčeri s područja Baranje i Bačke postali građani Kraljevine Mađarske i dio tamošnje Njemačke narodne skupine u Ugarskoj, dok su folksdojčeri s područja Slavonije, Srijema, zapadne Bosne i Zagreba utemeljili novu Njemačku narodnu skupinu u NDH na čelo koje je došao Branimir Altgayer.

Budući da je oko pitanja Banata došlo do trzavica između Mađarske i Rumunjske, jer su obje polagale pravo na njega, odlučeno je da isti ostane formalno pod upravom njemačkoga vojnog zapovjednika u Srbiji, a zapravo da sva unutarnja uprava na području Banata bude u rukama folksdojčera na čelu s dr. Jankom. Banatski folksdojčeri težili su formiranju posebne oblasti (Prinz Eugen Gau) koja je trebala postati izdvojena enklava Njemačkog Reicha. Područje Banata bilo je veliko 9776 četvornih kilometara i na njemu je živjelo 640.000 stanovnika od toga: 270.000 Srba, 150.000 Nijemaca, 90.000 Mađara, 70.000 Rumunja, 18.000 Slovaka, 14.000 Hrvata i 4000 ostalih (tijekom Drugoga svjetskog rata 22.000 banatskih folksdojčera bit će angažirano u Waffen-SS-u i njemačkom redarstvu, dok je još njih 602 bilo u Wehrmachtu).

Krajem lipnja 1941. pod zapovjedništvom Michaela Reisera postrojena je Njemačka momčad (Deutsche Mannschaft) Njemačke narodne skupine u Banatu. Zadatak Njemačke momčadi bio je vojna izobrazba vojnih obveznika i novaka folksdojčera s područja Banata i Srbije. Ubrzo je postrojeno šest pješačkih bojni, a svaka bojna imala je jačinu 1000 vojnika. 

Tijekom svoga posjeta državnom vođi SS-a Heinrichu Himmleru krajem studenoga 1941., vođa njemačke narodne skupine u Banatu dr. Sepp Janko iznio je ideju o postrojavanju jedne pukovnije jačine 3000 dragovoljaca folksdojčera s područja Banata. Nešto poslije navedenog razgovora između Himmlera i Janka, kod Himmlera dolazi SS general Gottlob Berger, načelnik Glavnog ureda SS-a (SS-Hauptamt) s idejom postrojavanja jedne gorske divizije od dragovoljaca folksdojčera s područja jugoistoka Europe (Mađarske, Rumunjske, NDH i Srbije, odnosno Banata).

Budući da su se Mađarska i Rumunjska opirale ideji o angažmanu svojih folksdojčera u sklopu Waffen-SS-a, na kraju je Himmler donio odluku da divizija u prvo vrijeme bude postrojena isključivo od dragovoljaca folksdojčera s područja Banata. Krajem 1941. i početkom 1942. godine na području cijeloga Banata provedena je promidžbena akcija Njemačke narodne skupine za prikupljanje dragovoljaca za buduću diviziju. Za zapovjednika divizije izabran je iskusan stari vojnik i sam folksdojčer Arthur-Martin Phleps. Phleps i osobno sudjeluje u promidžbi za prikupljanje dragovoljaca za planiranu diviziju krajem 1941. godine u Banatu.

Krajem veljače 1942. dovršene su aktivnosti oko prikupljanja dragovoljaca za buduću diviziju te je nakon provedenoga rigoroznoga liječničkog pregleda za postrojavanje divizije izabrano 9000 dragovoljaca. Kao osnovu za postrojavanje divizije uzeto je postojećih šest pješačkih bojni Njemačke momčadi (6000 ljudi) postrojenih na području Banata još krajem lipnja 1941. godine. Tako je ukupan broj vojnika u diviziji dostigao brojku od 15.000.

Rukovodeći glavni ured SS-a (SS-Führungshauptamt – ured čiji je zadatak bio, među ostalim, ustrojavanje novih postrojbi Waffen-SS-a) 1. ožujka 1942. izdaje zapovijed o postrojavanju SS dragovoljačke gorske divizije Jugoistok (SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division Südost) koja od 1. travnja 1942. dobiva počasno ime Princ Eugen. Istom zapovijedi određeno je da pripadnici divizije umjesto standardnih SS runa na lijevom ovratniku nose Odal rune.

Za popunu naoružanjem divizije odmah je iz stockova zarobljenog naoružanja vojske Kraljevine Jugoslavije izdvojeno 9000 pušaka, 1500 pištolja i 500 puškostrojnica. Dijelovi divizije razmješteni su na području čitavog Banata, dok se stožer divizije nalazio u Vršcu. Zapovjednik divizije Arthur Phleps, koji je 20. travnja 1942. promaknut u SS general-poručnika (SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS), nametnuo je svojoj diviziji oštar tempo obuke.

Tijekom travnja 1942. u diviziju je stigla popuna u teškom naoružanju (minobacači i topovi te dio vozila, uglavnom sve zarobljeno od vojske Kraljevine Jugoslavije) te je odmah otpočela intenzivna obuka. Odluka da se divizija naoruža iz stockova zarobljenog naoružanja bivše kraljevske jugoslavenske vojske bila je posve logična jer je najveći dio dragovoljaca prošao vojnu obuku u jugoslavenskoj vojsci te je bio upoznat s rukovanjem navedenim naoružanjem. Rukovodeći glavni ured SS-a 5. svibnja 1942. zapovijeda promjenu imena divizije u SS dragovoljačka divizija Princ Eugen (SS-Freiwilligen-Division Prinz Eugen) čime je ispušten pridjev gorska jer divizija zbog konfiguracije terena u Banatu nije imala mogućnost izvoditi obuku za gorsko ratovanje.

Po završetku zahtjevne obuke SS dragovoljačka divizija Princ Eugen početkom listopada 1942. dobiva zapovijed o premještanju na područje: Užice – Čačak – Novi Pazar – Kosovska Mitrovica, sa zadatkom čišćenja spomenutog područja od partizanskih i četničkih postrojbi. Sam državni vođa SS-a Heinrich Himmler posjetio je diviziju 17. listopada 1942. prilikom njezina prolaska kroz Kraljevo.

Krajem listopada 1942. divizija je sudjelovala u manjim borbenim djelovanjima (u zajedničkom djelovanju s 9. bugarskom pješačkom divizijom) uglavnom protiv manjih partizanskih postrojbi na navedenom području te su tijekom jednoga takvog djelovanja pripadnici divizije u potpunosti spalili selo Reku i potom masakrirali većinu stanovnika, što će postati jedna od prepoznatljivih karakteristika djelovanja divizije čiji su se pripadnici surovo i nemilosrdno odnosili prema protivniku te civilnom stanovništvu na kojem god području se borili.

Osim neposrednog prikupljanja iskustava u protupartizanskom ratovanju divizija je na navedenom području dovršila svoju obuku u gorskom ratovanju. Početkom prosinca 1942. SS dragovoljačka divizija Princ Eugen dobiva zapovijed o svom premještanju na područje NDH (južno od Zagreba).

(Izvadak iz knjige)

Despot InfinitusFoto: Despot Infinitus 1 / 16